Cảm Âm Điện Máy Xanh
Cảm âm thương ly biệt
Cảm Âm Tệ Thật Anh Nhớ Em
Cảm Âm Chia Cách Bình Yên
Cảm Âm Mộng Tàn Hoa
Cảm Âm Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay
Cảm Âm Anh Không Tha Thứ
Cảm Âm Anh Nhớ Em Người Yêu Cũ
Cảm Âm Ánh Sao Và Bầu Trời
Cảm Âm Thương Em
Cảm Âm Gánh Mẹ
   Cảm Âm Từng Cho Nhau