Cảm âm ĐỪNG LO NHÉ CÓ ANH ĐÂY- THIÊN TÚ Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền  Một ngàn năm ta mới về chung lối
Cảm âm Cánh bướm trong mưa. Rain butterfly (Ost tân hoàn châu cách cách 3)
Cảm âm Tòng phu karaoke
Cảm Âm Em Nên Dừng Lại kèm beat kareko
Cảm Âm Tiếng Pháo Tiễn Người kèm beat karaoke
   Cảm Âm Pháo Hồng