Gái quê - Lương bích hữu


Ngày lễ tân hôn của anh, người ta sum vầy
La (re2)mi2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 re2 (do2)la
Bà con lối xóm, chúc phúc, cho anh đẹp đôi
Sol la (la)do2 do2 , do2 do2 si la (sol)la si
Mà có ai hay, có ai hay, em đứng bên này ?
La (sol2)la2 sol2 sol2 , la2 sol2 sol2 , sol2 la2 mi2 re2
Ngó qua bờ rào, lệ trào, ruột thắt quặng đau
(si)re2 si la sol, la sol la re2 sol (la)si
Người nỡ quên mau, ngày nào, hai ta hẹn thề
La (re2)mi2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 re2 (do2)la
Dù cho sóng gió, vẫn quý, bên nhau dài lâu
Sol la (la)do2 do2 , do2 do2 si la (sol)la si
Mộng ước đơn sơ, sống yên vui, dưới mái tranh nghèo
La (sol2)la2 sol2 sol2 , la2 sol2 sol2 , sol2 la2 mi2 re2
Sớm hôm ra đồng, bón phân, cày cấy vun trồng
(si)re2 si la sol , la sol, la (re2)mi2 re2 (do2)la
Họ hàng hai bên, ai đều khen, ta thật xứng đôi
La mi2 (sol2)la2 la2 , la2 sol2 la2 , sol2 re2 (mi2)sol2 mi2
Cầu cho hai đứa, sẽ sớm, nên vợ thành chồng
Do2 re2 mi2 (mi2)sol2 , sol2 sol2 , mi2 (re2)do2 sol la
Hạnh phúc trong lòng, em cầu mong
Sol la sol mi , do2 la (do2)re2
Tình ta như cá gắn với sông
Do2 re2 mi2 (mi2)sol2 sol2 la2 (sol2)mi2
Tình cá với nước, suốt kiếp, mãi k chia lìa
mi2 (la2)do3 do3 do3 , do3 do3 , do3 la2 sol2 mi2
Chợt từ nơi xa ai về đây, nhung lụa thướt tha ?
Do2 mi2 sol2 la2 la2 sol2 la2 , sol2 do2 (mi2)sol2 mi2
Người ta con gái, phú quý, từ nơi thành thị
Do2 re2 mi2 (mi2)sol2 , sol2 sol2 , do2 re2 sol la
Lam đám trai làng, nhiều người xem
Sol la sol mi , do2 la (do2)re2
Trời xanh sao nỡ, lắm đắng cay
do2 re2 mi2 (mi2)sol2, sol2 la2 (sol2)mi2
Người ta đã lấy, tự bao giờ, trái tim của anh ?
mi2 sol2 la2 do3 , sol2 la2 (sol2)mi2 , (la2)do3 la2 sol2 la2
Rồi người bước theo, người ta, đến nơi đô thành
mi (sol)la (re2)mi2 re2 , do2 re2 , (re2)mi2 do2 la
Mình em sớm tối, vẫn cứ ngóng con đò xưa
sol la (la)do2 do2 , do2 do2, (si)re2 si (sol)la si
Đò đã sang ngang, bến sông sao, trông ngóng mỏi mòn
la (sol2)la2 sol2 sol2 , la2 sol2 sol2 , sol2 la2 mi2 re2
Gái quê nên đành, lặng câm, nuốt đắng vào lòng
(si)re2 si la sol, mi (la)si , re2 mi2 la (sol)la