Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Cảm Âm Hẹn Em Kiếp Sau kèm karaoke Tone Đô (C5)

 
Cảm Âm Hẹn Em Kiếp Sau | Tone Đô (C5)

Verse

Hoa trái mùa, hoa chóng tàn phai
la sol fa, sol la sol do2
Chớm nở một lần, hoa tàn hoa để cho ai
do2 la sol fa, fa do fa la sol sol
Yêu trái thời, tình sớm lụi tan
la sol fa, sol la sol do2
Vừa bắt đầu, đã chẳng hay biết nay mai
fa sol re, re do fa la sol fa

Pre-chorus

Hỏi trời cao hỡi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly
fa sol do2 re2 fa sol do2, do2 re2 fa2 sol2 do2 re2 fa2
Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh
do2 re2 fa2 re2 do2 re2 la, sol fa sol do2
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
fa sol do2 re2 fa sol do2, do2 re2 fa2 sol2 do2 re2 fa2
Trách kiếp này, có duyên nhưng chẳng có phận
sol2 fa2 re2, fa2 re2 do2 sol do2 fa

Chorus

Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau
fa sol do2 la, sol fa sol sol do2 la
Mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia
sol fa sol la fa re, re do fa la sol sol
Hẹn em kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau
fa sol do2 la, sol fa do fa do2 la
Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em
sol fa sol la fa re, re do do fa la sol
Một đời an nhiên
mi mi fa fa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét