cảm âm Lời Xin Lỗi Vụng VềMột Lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy
Do2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2
Mà sao hai ta không đều ai nói
la Do2 Do2 Do2 la Do2 Re2 Mi2
Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại
la la si Do2 sol Sol2 Sol2 Re2 Do2
Mà cả hai không ai lùi bước
Re2 Mi2 Fa2 Do2 Do2 la Re2

Mình chọn buông tay khi yêu thương vẫn còn
Do2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 La2 Re2
Chọn xa nhau sau từng chiều đưa đón
la si Do2 Do2 la la Re2 Mi2
Mình từng vượt qua biết bao vui buồn
la la si Do2 Sol2 Sol2 Re2 Do2
Mà sao chẳng thể vượt qua chính chúng ta
Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 La2 Sol2

Nhìn em đau
mi fa sol
Là anh biết anh sai ở đâu
si Do2 Re2 Re2 Re2 si Do2
Nhìn em rơi nước mắt vì anh
si Do2 Re2 Re2 Re2 si Do2
Để cho em lại cô đơn
Do2 si la sol si Do2
Để cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm
la si Do2 la Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2

Lời xin lỗi
mi fa sol
có quá muộn màng lúc này
Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Do2
Lời xin lỗi vụng về của anh
si Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2-Do2
Hãy cho anh một lần được nói
Do2 si la la si Do2
Mình còn yêu hãy tha thứ cho nhau
la si Do2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Do2
Anh biết anh đã sai
Do2 Do2 Do2 si Re2
biết bao đêm dài để em đợi mong
Re2 si la sol mi Re2 si Do2
Em đã đi xa đủ rồi về đây trong vòng tay của anh
Do2 Do2 Do2 Do2 mi mi la Do2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Re2