Cảm Âm Nhắn Rằng Anh Nhớ Em | Tone Đô (C5)Verse

Giấc mơ nào có em, luôn đẹp nhất
do2 si la do2 si, sol mi la
Cũng sẽ là nỗi đau, làm anh đau nhất
do2 si la do2 si, si do2 re2 mi2
Tỉnh giấc chẳng thấy em đâu
do2-re2 mi2 mi2 mi2 re2-do2 re2
Nặng mang theo những u sầu
si-do2 re2 re2 mi2 re2 do2
Nước mắt rơi, em cũng có quay về được đâu
do2 si la, la la si la sol mi sol-la

Muốn nhắn rằng nhớ em, nhưng lại thôi
do2 si la do2 si, sol mi la
Vì biết em giờ ấm êm, tình nhân mới
do2 si la do2 si, do2 re2 mi2
Một người cũ đã quá xa xôi
do2-re2 mi2 mi2 mi2 re2-do2 re2
Làm sao có tư cách mở lời
si-do2 re2 re2 mi2 re2 do2
Sợ họ biết, sẽ phiền đến em, nên anh đành thôi
la si do2 si la do2 si, la sol mi la

Chorus

Chỉ biết trách móc bản thân
mi2 do3 do3 do3 la2 si2
Sao để người đi, rồi mới ôm hận
la2 la2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 mi2
Kìm nén nước mắt vào trong
la fa2 fa2 fa2 re2 mi2
Đêm xuống cô quạnh, rồi mới òa khóc
re2 mi2 re2 do2, do2 re2 do2 mi2

Thầm ước nếu có thể quay
mi2 do3 do3 do3 la2 si2
Về với ngày xưa, sẽ mãi giữ người
la2 la2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 mi2
Giờ mất đi mới hiểu thấu
la fa2 fa2 fa2 re2 mi2
Nỗi đau nào hơn, phải xa cách rời
mi2 re2 do2 re2, re2 do2 si la