Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

cảm âm SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG kèm karaoke

 cảm âm

SỢI NHỚ SỢI THƯƠNGLà đố đố. La rế rế
Rế là fá, rế đố là rế
Són són són lá són fá rế fá
Là rế đố, rề la la sòn la
Là rế đố,fà son la son fa rề
Rế là rế fá ,fá rế la rế là
Rế là rế lá ,són fá rế fá
Rế đố rế, rề la la sòn la
Son fà son, fa rề son la đố
Là rế mí ,mí mí rế mí fá
Rế fá són lá,lá lá đố rế mí
Là mí mí són,lá lá đố mí rế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét