Cảm Âm Tình Nhỏ Mau Quên

Cảm Âm Tình Nhỏ Mau Quên | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Hôm nao hoa phượng nở, về quê ghé thăm nhà em
sol2 sol2 sol2 fa2 re2, sol re2 re2-fa2 re2 do2 re2
Em như con chim nhỏ, chạy quanh nép sau chân rèm
do2 do2 do2 sib sol, fa sol sol-sib sol fa re
Lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biếc
sol fa sol do2 re2-do2 re2, re2 do2 re2 fa2 sol2-fa2 sol2
Bé nay không còn, cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi
sol2-sib2 sol2 fa2 re2, re2 fa2 re2 do2 sib, sib do2 re2 do2-sib-fa sol

Hôm nay em đã thành, nàng con gái xinh thật xinh
sol2 sol2 sol2 fa2 re2, sol re2 re2-fa2 re2 do2 re2
Đôi môi tươi thơm nồng, làm anh ngẩn ngơ trong lòng
do2 do2 do2 sib sol, fa sol sol-sib sol fa re
Để rồi làm sao anh quên, lần hẹn hò em đã đến
sol fa sol do2 re2-do2 re2, re2 do2 re2 fa2 sol2-fa2 sol2
Dắt nhau qua cầu, đuổi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời
sol2-sib2 sol2 fa2 re2, re2 fa2 re2 do2 sib, sib do2 re2 do2-sib-fa sol

Chorus

Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào
re2 re2 sol2 sol2 sol2, sol2 re2 re2 sol2 re2 do2
Gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau
sib sib do2 sib do2-re2 sib sol, fa re re fa2 do2 re2
Anh gửi lại cho em, cầu tre lắc lẻo đôi bờ
fa2 sib re2 fa2 sol2, fa2 sol2 sol2-re2 sol2 re2 do2
Nhịp cầu tre một thuở mong chờ, đôi mình dệt mối tình thơ
sib sib do2 sib do2-re2 sib sol, fa re sol sib sol la

Coda

Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em
sol2 sol2 sol2 fa2 re2, sol re2 re2-fa2 re2 do2 re2
Nhưng em yêu đâu rồi, còn chăng mái tranh im lìm
do2 do2 do2 sib sol, fa sol sol-sib sol fa re
Hỏi nhịp cầu tre đong đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt
sol fa sol do2 re2-do2 re2, re2 do2 re2 fa2 sol2-fa2 sol2
Nói em theo chồng, em đã quên câu thề, lòng anh thấy não nề
sol2-sib2 sol2 fa2 re2, re2 fa2 re2 do2 sib, sib do2 re2 do2-sib-fa sol

Tone trung

Verse

Hôm nao hoa phượng nở, về quê ghé thăm nhà em
la2 la2 la2 sol2 mi2, la mi2 mi2-sol2 mi2 re2 mi2
Em như con chim nhỏ, chạy quanh nép sau chân rèm
re2 re2 re2 do2 la, sol la la-do2 la sol mi
Lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biếc
la sol la re2 mi2-re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 la2-sol2 la2
Bé nay không còn, cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi
la2-do3 la2 sol2 mi2, mi2 sol2 mi2 re2 do2, do2 re2 mi2 re2-do2-sol la

Hôm nay em đã thành, nàng con gái xinh thật xinh
la2 la2 la2 sol2 mi2, la mi2 mi2-sol2 mi2 re2 mi2
Đôi môi tươi thơm nồng, làm anh ngẩn ngơ trong lòng
re2 re2 re2 do2 la, sol la la-do2 la sol mi
Để rồi làm sao anh quên, lần hẹn hò em đã đến
la sol la re2 mi2-re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 la2-sol2 la2
Dắt nhau qua cầu, đuổi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời
la2-do3 la2 sol2 mi2, mi2 sol2 mi2 re2 do2, do2 re2 mi2 re2-do2-sol la

Chorus

Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào
mi2 mi2 la2 la2 la2, la2 mi2 mi2 la2 mi2 re2
Gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau
do2 do2 re2 do2 re2-mi2 do2 la, sol mi mi sol2 re2 mi2
Anh gửi lại cho em, cầu tre lắc lẻo đôi bờ
sol2 do2 mi2 sol2 la2, sol2 la2 la2-mi2 la2 mi2 re2
Nhịp cầu tre một thuở mong chờ, đôi mình dệt mối tình thơ
do2 do2 re2 do2 re2-mi2 do2 la, sol mi la do2 la si

Coda

Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em
la2 la2 la2 sol2 mi2, la mi2 mi2-sol2 mi2 re2 mi2
Nhưng em yêu đâu rồi, còn chăng mái tranh im lìm
re2 re2 re2 do2 la, sol la la-do2 la sol mi
Hỏi nhịp cầu tre đong đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt
la sol la re2 mi2-re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 la2-sol2 la2
Nói em theo chồng, em đã quên câu thề, lòng anh thấy não nề
la2-do3 la2 sol2 mi2, mi2 sol2 mi2 re2 do2, do2 re2 mi2 re2-do2-sol la