Cảm âm Xuân này con không vềsử dụng tone đô, la. tiêu..

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Pha son pha đô đô pha son đô đô
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Đô rê đô son son đô rê pha pha
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Pha son pha đô đô rê pha đô
Nay én bay đầy trước ngõ
Đô rê đô pha son la
Mà tin con đã xa ngàn xa
Son đô đô đô la son pha son
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Pha son pha đô đô pha son đô đô
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Đô rê đô son son đô rê pha pha
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Pha son pha đô đô rê pha đô
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đô rê đô pha son la
Đỏ hây hây những đôi má đào
Son đô đô đô la đô son pha
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
Pha rê rê si rê son đô rê
Mái tranh nghèo không người sửa sang
Rê đô son đô pha son đô
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
La son đô la rê pha son
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh hai
Đô rê pha son son sib đô đô
Sẽ đem về cho tà áo mới
Mi rê đô đô son mi mi
Ba ngày xuân đi khoe phố phường
Mi rê son son pha son đô
beat dùng sáo trúc