sheet Nắng có còn xuân

Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời
trích Sheet nhạc Bách Khoa TPHCM