sheet Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng,.
trích Sheet nhạc Bách Khoa TPHCM

cảm âm