ỏi:

vì sao sáo trúc em thổi âm thanh kg rõ ràng,rè rè ,xì xì ,bí tiếng.
có lúc thổi được có lúc kg thổi được ở nốt đồ,rề, mi, trong khi mở hết nốt thổi được,.

Trả lời:
hầu như người mới tập bị lỗi và sáo kg tốt.
-vấn đề âm thành rè rè, âm thanh kg rõ ràng về các quảng 1,2,3
nên bạn quy cây sáo kg chuẩn thiệt ra thủ phạm chính là thiếu hơi.

- còn phần xì xì tiếng đo bạn thổi luồn hơi dư ra nhiều kg vào lỗ sáo nên tạo nên tiếng xì xì.
- còn bí tiếng thì đo cây sáo trúc của bạn, do người làm sáo thiếu kinh nghiệm sự lý chế sáo trúc.
vì thế bạn mua sáo ở shop lâu năm uy tín để đảm bảo sáo chuẩn, nếu kg thì sẽ sáo kg tốt.


2, Cách khắc phục sáo bị xì:
vì thế nên cần luyện hơi thường xuyên. sau khi luyện hơi thổi ra được 19 nốt nhạc trên cây sáo.