Cảm Âm Thương Em Đến Già


Cảm Âm Thương Em Đến Già | Tone Đô (C5)

Verse

Khi anh đang vấp ngã, cuộc đời bôn ba
la sol sol la do2, sol sol la la
Mỏi mệt tất cả, em đã bước qua
sol sol la do2, sol la sol fa
Ôm anh nói là, có em đây mà, không sao
sol sol la fa, la sol fa re, sol sol

Ân cần và sâu sắc, mọi chuyện trong anh
la sol sol la do2, sol sol la la
Nhìn cả thế giới, bằng mỗi nơi anh
sol sol la do2, la do2 sol fa
Từ khi em đến bên, mọi chuyện đổi thay ấm êm, vì em
re fa sol la fa, re re fa sol la fa, re sol

Không chê anh tay trắng, khi bước vào đời
la la la do2 re2, re2 mi2 do2 la
Chịu đựng bao nhiêu, sương nắng mưa tới
la la do2 re2, mi2 fa2 mi2 fa2
Em cũng không mặc anh chơi vơi
fa2 re2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2

Chorus

Anh thấy lòng thật bình yên,
do2 re2 la do2 re2 fa2
Khi ý trời mang em đến
do2 re2 la do2 re2 fa2
Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi
fa2 la2 sol2 fa2 fa2, la2 sol2 fa2 fa2
Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo
do2 re2 fa2 re2 sol2, la2 sol2 sol2

Sang nhà và dạ thưa
do2 la la do2 re2 fa2
Cau với trầu làm quà đưa
do2 re2 la do2 re2 fa2
Ngày bước lên xe hoa, anh hát câu ca
fa2 la2 sol2 fa2 fa2, la2 sol2 fa2 fa2
Đưa em về nhà, thương em mãi đến khi già
fa2 fa2 re2 do2, sol2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2