Cảm Âm Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng

Verse

Lời ru buồn
la si-do2-si la
Nghe mênh mang mênh mang
mi2 mi2 mi2 mi2 mi2
Sau lũy tre làng
re2 do2-re2-mi2-sol2 do2-si la
Khiến lòng tôi xôn xao
si sol la la la

Ngày lấy chồng
la si-do2-si la
Em đi qua con đê
mi2 mi2 mi2 mi2 mi2
Con đê mọc lối cỏ về
re2 re2 do2-re2-mi2-sol2 do2-si la
Có chú bướm vàng bay theo em
si si si sol la la la

Pre chorus

Bướm vàng
sol2 do2
Đã đậu cây mù u rồi
sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 do2
Lấy chồng sớm làm gì
sol2 mi2 sol2 mi2 mi2
Để lời ru thêm buồn
mi2 mi2 la2 la2 re2

Chorus

Ru em thời thiếu nữ xa xôi
si2 si2 la2 si2 do3 si2 la2
Còn đâu bao đêm trăng thanh
mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2
Tát gàu sòng vui bên anh
la2 si si mi2 mi2 mi2

Ru em thời con gái kiêu sa
re2 re2 la re2 mi2 re2 re2
Em đố ai tìm được lá diêu bông
si re2 si sol mi mi2 re2 re2
Em xin lấy làm chồng
mi2 mi2 fa2 si la-si-do2-si la

Ru em thời thiếu nữ xa xôi
si2 si2 la2 si2 do3 si2 la2
Mình tôi lang thang muôn nơi
mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2
Đi tìm lá cho em tôi
sol2 si sol2 mi2 mi2 mi2

Ru em thời con gái hay quên
re2 re2 la re2 mi2 re2 re2
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
si si si-la sol mi, mi2 re2 re2
Diêu bông hỡi diêu bông
mi2 mi2 fa2 mi2 mi2
Sao em nỡ vội đi lấy chồng
mi2 mi2 fa2-mi2 si la-si-do2-si la