Cảm Âm Tháng Năm Không Trở Lại | Tone La (A4)

Intro

do2 re2 mi2 fa2 sol2 mi2 re2
do2 si do2 re2 mi2 do2 si
la sol la fa2 fa2
mi2 fa2 sol2 mi2 re2 do2
la do2 fa2 mi2 re2 do2 sol2

Verse

Từng cơn gió, cứ mãi cuốn trôi đi
do2 re2 mi2, fa2 sol2 sol2 mi2 re2
Bao buồn vui, còn vương dưới sân trường
do2 si do2, do2 re2 mi2 do2 si
Bao kỉ niệm yêu thương, ngây ngô dại khờ
la sol la do2 do2, sol2 sol2 do2 do2
Đợi chờ ai, chìm vào trong tiếng mưa rơi
la do2 fa2, mi2 mi2 fa2 mi2 re2 re2

Tạm biệt nơi đây, sẽ mãi xa rồi
do2 re2 mi2 mi2, fa2 sol2 mi2 re2
Tạm biệt nơi đây, trong trái tim tôi
do2 si do2 do2, re2 mi2 do2 si
Tạm biệt nơi quán xá, tôi vẫn hay ngồi
la sol la fa2 fa2, mi2 fa2 mi2 do2
Lặng nhìn nghe, từng cơn gió bồi hồi
mi2 mi2 fa2, fa2 sol2 la2 mi2 re2

Chorus

Đã xa rồi, từng ngày tới lớp
mi2 re2 do2, re2 mi2 fa2 sol2
Đã xa rồi, bao tiếng cười đùa
mi2 re2 do2, re2 mi2 do2 si
Đã xa rồi hàng cây, cánh phượng hồng đâu đây
do2 si la si do2, do2 la sol do2 do2
Lời thầy cô, in sâu trong trái tim
la do2 fa2, fa2 fa2 sol2 mi2 re2

Đã xa rồi, từng ngày mong nhớ
mi2 re2 do2, re2 mi2 fa2 sol2
Đã xa rồi, từng phút từng giờ
mi2 re2 do2, re2 mi2 do2 si
Đã xa rồi từng cơn, gió mang nụ cười
do2 si la si do2, la2 sol2 do2 do2
Chạm nhẹ lên bờ môi ai khẽ run, nhẹ nhàng
la do2 fa2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2, do2 do2