Cảm Âm Từng Cho Nhau


Cảm Âm Từng Cho Nhau | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Tình cờ, gặp lại người xưa
re re, re re do re
Ca-fe quán cũ, cùng vui với ai
fa sol la la, sol la do2 la
Cánh hoa rơi, nhẹ vương mắt ai
do2 la sol, fa sol la sol
Nay lối về sao, bàn chân não nề
fa mi re re, do re fa re

Rượu ngọt, làm ta uống say
re re, do re fa re
Ca-fe đắng, làm ta thấm cay
fa sol la, sol la do2 la
Giấc chiêm bao, chợt mơ thấy nhau
do2 la sol, fa sol la sol
Vỡ mộng rồi riêng, mình ta đớn đau
fa mi re re, do re fa re

Chorus

Từng cho nhau bao nhiêu hi vọng
fa sol la la, la la sol
Cho nhau từng lời hứa
la la la do2 re2
Phút cuối giữ lại được không
re2 re2 fa2 re2 do2 re2
Gặp lại nhau chi hôm nay để anh
do2 re2 fa2 fa2 fa2 re2 do2
Phải nhớ phải buồn
do2 re2 do2 la

Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa
do2 la sol sol fa sol sol-fa sol
Nếu cho ta quay lại phút giây đầu
do2 la sol sol sol la sol-fa re
Anh nguyện thầm mong
re do re mi
Sẽ chẳng gặp em
sol la do re

Tone cao

Verse

Tình cờ, gặp lại người xưa
la la, la la sol la
Ca-fe quán cũ, cùng vui với ai
do2 re2 mi2 mi2, re2 mi2 sol2 mi2
Cánh hoa rơi, nhẹ vương mắt ai
sol2 mi2 re2, do2 re2 mi2 re2
Nay lối về sao, bàn chân não nề
do2 si la la, sol la do2 la

Rượu ngọt, làm ta uống say
la la, sol la do2 la
Ca-fe đắng, làm ta thấm cay
do2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 mi2
Giấc chiêm bao, chợt mơ thấy nhau
sol2 mi2 re2, do2 re2 mi2 re2
Vỡ mộng rồi riêng, mình ta đớn đau
do2 si la la, sol la do2 la

Chorus

Từng cho nhau bao nhiêu hi vọng
do2 re2 mi2 mi2, mi2 mi2 re2
Cho nhau từng lời hứa
mi2 mi2 mi2 mi2 sol2 la2
Phút cuối giữ lại được không
la2 la2 do3 la2 sol2 la2
Gặp lại nhau chi hôm nay để anh
sol2 la2 do3 do3 do3 la2 sol2
Phải nhớ phải buồn
sol2 la2 sol2 mi2

Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa
sol2 mi2 re2 re2 do2 re2 re2-do2 re2
Nếu cho ta quay lại phút giây đầu
sol2 mi2 re2 re2 re2 mi2 re2-do2 la
Anh nguyện thầm mong
la sol la si
Sẽ chẳng gặp em
re2 mi2 sol la