cảm âm beat hát ru tình yêu

  1. dilinhqldt

    cảm âm Hát Ru Tình Yêu - Đan Trường - Thuỳ Lâm

    cảm âm beat Hát Ru Tình Yêu - Đan Trường - Thuỳ Lâm Hát trong đêm tình nhớ, Hát cho anh mộng mơ. F2- M2 - R2 - L-M2, R2- D2-XB-F-D2 Hát ru ta ngàn nỗi đau này,Tay nắm tay tình yêu thuở nào đắm say. F2-M2-R2-L-M2-R2-D2, XB-D2-XB-F-D2-R2-D2-M2-R2 Anh từ đâu tình yêu về đâu, Lặng lẽ đường xưa nỗi...
Top