Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

dilinhqldt

Administrator
Thành viên BQT
Cảm âm Beat Karaoke Đúng Người Đúng Thời Điểm

M2 R2 M2,

M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2

M2 S2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 M2 R2 D2 L M2 S2 M2

M2 R2 M2, M2 S2 L2 S2 S2 S2 R2 R2

S L D2 L D2 L M2 M2 M2 F2 M2 R2 D2

M2 R2 D2 D2 L2 L2 SI2 S2 M2 R2 S2 S2

F2 M2 D2 F2 S2 D2 F2 S2 F2 M2

D2 R2 M2 D2 S2 L2 , M2 R2 S2 S2

S2D2 S2 L2


M2 R2 D2 F2 S2, F2D2 F2 S2, F2 M2R2D2R2 M2

Điệp Khúc : D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2

D2 D3 SI2 S2 L2

SI2 SI2 L2 SI2 D3 D3SI2 La

D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2 R2 S2 D2

R2 M2 F2 M2 F2 S2 L2 S2 S2 M2 S2D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 M2 M2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2

SI2 L2 SI2 SI D3 D3Si2 L2

D2 D3 SI2 S2 L2 L2,

L2 S2 S2 R2 S2 L2 S2 M2

R2 M2 F2 M2 D2,

D2 F2 S2 M2 R2 D2.

 

saotrucVN.com là
 một Diễn đàn được xây dựng
với mục đích 
chia sẻ lưu trữ lại bài nhạc
cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc
cho nhạc cụ sáo trúc,

tiêu bát khổng, dizi,...

để có tiền duy trì diễn đàn,

bán sáo trúc Dizi,Tiêu,.v.v...
nếu có nhu cầu mua 
gọi 098.79.75.100
hoặc giới thiệu bạn bè nhé
shop sáo trúc Di Linh

Cảm ơn bạn
 nhớ 
like và chia sẽ
để thêm động lực.

Top