cảm âm Hello Viet Nam

dilinhqldt

Administrator
Thành viên BQT
cảm âm Hello Viet Nam


la đố rế rế rế fa' rế
rê rê la son la đố la
fa fa son fa son. fa son la đố la
la đố rế rế rế fa' rế đố la son son la la son rề
đô rê fa son rê rê, đồ đồ đồ rê đồ rê

la đố rế rế rế rế . la la la đố sib la la
la đố rế rế rế rế, la la la đố sib la đố
fa' rế son la đố la , la la son son son la đố la
rế fa' mí đố la la, fa son la fa rê
-----
la đố rế rế rế rế đố la son son la la son la
rê fa son , fa son fa son la đố la
la đố rế rế rế fa' rế, la son son la la son la
rê fa son fa son, fa đố đô fa mi rê
-----------
la đố rế rế rế rế,la la la đố sib la la
la đố rế rế rế rế, la la la đố sib la đố
----
fa' rế son la đố la, la la son son son la đố la
rế fa' ,mí đố la la, fa son la fa rê
--------
son rế la la la la son la son la
đố rế đố đố sib sib la la son đố
đố rế, đố đố đố, sib sib la la,
la la la sib , son son son la la
 

saotrucVN.com là
 một Diễn đàn được xây dựng
với mục đích 
chia sẻ lưu trữ lại bài nhạc
cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc
cho nhạc cụ sáo trúc,

tiêu bát khổng, dizi,...

để có tiền duy trì diễn đàn,

bán sáo trúc Dizi,Tiêu,.v.v...
nếu có nhu cầu mua 
gọi 098.79.75.100
hoặc giới thiệu bạn bè nhé
shop sáo trúc Di Linh

Cảm ơn bạn
 nhớ 
like và chia sẽ
để thêm động lực.

Top