Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại (thần thoại trăng sao ) | saotrucVN.com - Kết Nối Yêu Sáo Trúc Di Linh

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại (thần thoại trăng sao )

dilinhqldt

Administrator
Thành viên BQT
Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại
Dạo
M' S' L' L' S' R' S' M' D' L
L X D' R' M' R' M' L

Vào Bài
M' R' D' R' D' X D' X L S
L D' X S M
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S
L M' X D' R' D'
L D' X D' R' M' S' M'
L D' X D' R' D'
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S
L D' X D' R' M' R'
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S
D' S L M' X D' R' D'

ĐK:
M' S' L' L' S' R' S' M' D' L
L X D' M' R' R' S' M'
M' S' L' L' S' R' S' M' D' L
M' R' D' R' M' R' M' L

-------------
theo DongMin
D'_R' D' Sib D' Sib L Sib L S F, S Sib L L F D_R.
Sib D' D'_R' D' Sib D' Sib L Sib L S F, S R' L L Sib D' Sib.
F_S Sib L Sib D' R' F'_R', F_S Sib L Sib D' Sib
Sib D' D'_R' D' Sib D' Sib L Sib L S F, F_S Sib L L Sib D' D'_R' D' D'
Sib D' D'_R' D' Sib D' Sib L Sib L S F, Sib F S R' L L Sib D' Sib .

ĐK:
D'_R' F' F'_S' *S' F' D' F' R' Sib S, S L Sib R'_D'_D' F'_R' D'_R'
(lưu ý nốt *S' là láy từ L' xuống S')
D'_R' F' F'_S' *S' F' D' F' R' Sib S, R' D' Sib R' D' D' R' S S.
( nốt *S') giống trên)

Nốt không có dấu ['] là quãng 1 , có dấu ['] là quãng 2.
Cảm âm: Tinh Nguyệt Thần Thoại.
Note: Ngấn Lệ Sầu.

Intro:
R' S-L.........
F-S........
M-F........
F-S.......
M' S' L' L' S' R' S' M' D' L.
L X D' R' M' R' M' L.
--------------------------------
M' R' D' R' D' X D' X L S.
L D' X X S M M.
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S.
L M' X X D' R' D'.
L D' X D' R' M' S' M'.
L D' X D' R' D'.
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S.
L D' X X D' R' M' R' R'.
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S.
D' S L, M' D' X D' R' D'.
M' S' L' L' S' R' S' M' D' D' L L.
L X D' M' R' R' S' M' M'.
M' S' L' L' S' R' R' S' M' D' D' L L.
M' R' D' M' R' R' M' X L.
------------------------------------
M'..........
M' R'......
S'... F'-S'-F', M' R' D' R' M' R'.......
D' R' M'.
S L D' M' D' R' M' D'.
-------------------------------------
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S.
L D' X X D' R' M' R' R'.
D' R' M' R' D' R' D' X D' X L S.
D' S L, M' D' X D' R' D'.
M' S' L' L' S' R' S' M' D' D' L L.
L X D' M' R' R' S' M' M'.
M' S' L' L' S' R' R' S' M' D' D' L L.
M' R' D' M' R' R' M' X L.
M' S' L' L' S' R' S' M' D' D' L L.
M' R' D' M' R' R' S' M' M'.
M' S' L' L' S' R' R' S' M' D' D' L L.
M' R' D' M' R' R' M' X L.
M' S' L' L' S' R' S' M' D' L.
M' R' D' M' R' M' L.
 
Chỉnh sửa cuối:

saotrucVN.com là
 một Diễn đàn được xây dựng
với mục đích 
chia sẻ lưu trữ lại bài nhạc
cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc
cho nhạc cụ sáo trúc,

tiêu bát khổng, dizi,...

để có tiền duy trì diễn đàn,

bán sáo trúc Dizi,Tiêu,.v.v...
nếu có nhu cầu mua 
gọi 098.79.75.100
hoặc giới thiệu bạn bè nhé
shop sáo trúc Di Linh

Cảm ơn bạn
 nhớ 
like và chia sẽ
để thêm động lực.

Top