Làm thế nào xóa upload a file ( tải file định kèm) của xenforo

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm internet' bắt đầu bởi dilinhqldt, 28/2/16.

Tìm cảm âm và sheet:
 1. dilinhqldt

  dilinhqldt Administrator Thành viên BQT

  Việc tiếp theo các bạn chỉ việc vào template attachment_upload_button và xoa toàn bộ bằng đoạn code sau đây:
  <xen:if is="{$attachmentParams}">

  <xen:require js="js/xenforo/attachment_editor.js" />
  <xen:if is="{$xenOptions.swfUpload} AND {$visitor.enable_flash_uploader}">
  <xen:require js="js/swfupload/swfupload.min.js" />
  </xen:if>
  <xen:require css="attachment_editor.css" />

  <span id="AttachmentUploader" class="buttonProxy AttachmentUploader"
  style="display: none"
  data-placeholder="#SWFUploadPlaceHolder"
  data-trigger="#ctrl_uploader"
  data-postname="upload"
  data-maxfilesize="{$attachmentConstraints.size}"
  data-maxuploads="{$attachmentConstraints.count}"
  data-extensions="{xen:helper implode, $attachmentConstraints.extensions, ','}"
  data-action="{xen:link 'full:attachments/do-upload.json', '',
  'hash={$attachmentParams.hash}',
  'content_type={$attachmentParams.content_type}',
  'key={$attachmentButtonKey}'}"
  data-uniquekey="{$attachmentButtonKey}"
  data-err-110="{xen:phrase uploaded_file_is_too_large}"
  data-err-120="{xen:phrase uploaded_file_is_empty}"
  data-err-130="{xen:phrase uploaded_file_does_not_have_an_allowed_extension}"
  data-err-unknown="{xen:phrase upload_failed}">

  <span id="SWFUploadPlaceHolder"></span>

  <input type="button" value="{xen:if {$buttonText}, {xen:raw $buttonText}, {xen:phrase upload_file}}"
  id="ctrl_uploader" class="button OverlayTrigger DisableOnSubmit"
  data-href="{xen:link full:attachments/upload, '', '_params={$attachmentParams}', 'key={$attachmentButtonKey}'}"
  data-hider="#AttachmentUploader" />
  <span class="HiddenInput" data-name="_xfSessionId" data-value="{$sessionId}"></span>
  <xen:foreach loop="$attachmentParams.content_data" key="$dataKey" value="$dataValue"><span class="HiddenInput" data-name="content_data[{$dataKey}]" data-value="{$dataValue}"></span>
  </xen:foreach>
  </span>

  <noscript>
  <a href="{xen:link 'attachments/upload', '', '_params={$attachmentParams}'}" class="button" target="_blank">{xen:if {$buttonText}, {xen:raw $buttonText}, {xen:phrase upload_file}}</a>
  </noscript>

  </xen:if>

  sẽ mất nút đính kèm của xenforo
   
  Đang tải...
  Ký hiệu cảm âm
  quảng 1 ghi là: d,r,l... hoặc (dô,rê,la,....)
  quảng 2 ghi là: d2,r2,l2... hoặc (do2,re2,la2,..hoặc dó,ré,..)
  quảng 3 ghi là: d3,r3,l3... hoặc (do3,re3,la3,....)
  d-m là luyến nốt
  La# => Sib Bấm nửa nốt si Sib oxxoxx
  fa# là nữa nốt son
  mb là mi giáng, sb là sol giáng, lb  la giáng, xb  xi giáng

  cảm âm kg cụ thể nên bạn dùng sheet và tự bổ sung thêm kỹ thuật
  còn beat nhạc từng bài đang cập nhật
  ----------
  Ủng hộ góp phần duy trì diễn dàn
  khi bạn mua sản phẩm Shop Nhạc Cụ DiLinh nhé

  tham khảo web shop www.saotrucDiLinh.com

  hoặc gọi dt 098.79.75.100
   cảm ơn bạn đến web

  Đăng ký video sản phầm

Chia sẻ trang này

Status Protection DMCA.com