Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Cảm Âm Anh Nhớ Em Người Yêu Cũ

 


re sib la sib, do2 re2 re2
la sol fa, sol la la
sib sol, sib do2 re2 do2 sib do2 re2
sol sib do2, sib la do2, do2 re2 fa2 la2 sol2
re2 fa2 sol2 sib2 do3 la2 sol2 fa2 sol2

Verse

Ngày hôm nay cô đơn, anh lại nhớ đến em vô cùng
re sib sib sib sib, la sol sib sib la sol fa
Giờ đây em ra sao, không biết em sống như thế nào
re sib sib sib sib, do2 re2 do2 la la sol fa
Từ khi ta chia tay, em theo người về nơi phương ấy
sol sib sib sib sib, sib sib fa fa sib do2 re2
Có khi nào, em nhớ anh ở đây
sib la sol, sib re2 do2 sib do2

Màn đêm vây quanh anh, anh cần cái nắm tay thật chặt
re sib sib sib sib, la sol sib sib la sol fa
Cần em sau lưng anh, ôm lấy anh giống như lúc đầu
re sib sib sib sib, do2 re2 do2 la la sol fa
Mình chia tay bao lâu, những kỷ niệm mình anh chôn giấu
sol sib sib sib sib, sib sib fa fa sib do2 re2
Anh nhớ em, người yêu cũ của anh
do2 re2 do2, sol sib do2 do2 sib

Chorus

Người yêu anh không lí do, và rồi ra đi không đắn đo
re2 sol2 sol2 sol2 sib2 sol2, re2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2
Dẫu anh đã cố gắng, mang cho em bao niềm vui
sol2 fa2 sol2 fa2 sol2, fa2 fa2 fa2 fa2 sib re2
Tưởng tình yêu đậm sâu, nào ngờ đâu lại nhiều nước mắt
sib sib do2 sib do2, sol sib do2 sib do2 re2 fa2
Yêu thì hạnh phúc, mà kết thúc thì lại đau
fa2 re2 re2 fa2, re2 sib sib la2 sol2 la2

Thời gian không cho vết thương, lòng lành đâu em ơi biết không
re2 sol2 sol2 sol2 sib2 sol2, re2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2
Có chăng chỉ có thể, cho ta quên dần niềm đau
sol2 fa2 sol2 fa2 sol2, fa2 fa2 fa2 sib sib re2
Bởi vậy đôi lần hay giận, mình không tìm được nỗi nhớ
sib sib do2 sib do2 sol, sib do2 sib do2 re2 fa2
Nhớ em, người khóc thương về ai
sib2 la2, sol2 la2 sol2 fa2 sol2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét