Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

Cảm âm ĐỪNG LO NHÉ CÓ ANH ĐÂY- THIÊN TÚ Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền Một ngàn năm ta mới về chung lối


Trái tim anh đây chỉ có chân tình
 Sib La Sol Sol Fa Sol Fa Re 
Vì ở em anh đâu cần toan tính 
Re Fa Sol Sol Fa sib Do Re 
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay 
Re Do Re Re Do Re Sol Fa 
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay 
Sol Fa Sol Sol Fa Re Fa Sol 

Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền 
Sib La Sol Sol Fa Sol Fa Re 
Một ngàn năm ta mới về chung lối
 Re Fa Sol Sol Fa sib Do Re 
Nên người ơi em cần chi lắng
 lo Re Do Re Re Do Re Sol Fa
 Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng
 Sol Fa Sol Sol Sib Fa La Sol

 [Verse 1] Nếu mai sau anh và em có già 
sib la sol sol fa sol la fa 
Đừng lo nhé có anh đây mà 
re fa sol sib la fa re 
Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng
 Re Do Re Re Do Re Do la 
Thì đừng lo có anh luôn đợi mong
 re fa sol sol sib la fa sol 
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện 
sib la sol sol fa sol Re la 
Những tổn thương để mình anh nhận hết 
sib la sol sol sib Do sib Re 
Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười 
Re Do Re Re Do Re Do la 
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng
 re sib la sol sol sib Do la sol


Beat cảm âm tone la trầmSIB LA SOL SOL FA SOL FA RE
Nếu mai sau anh và em có già

RE FA SOL SOL FA sib ĐÔ RÊ
Đừng lo nhé có anh đây mà

RÊ ĐÔ RÊ RÊ ĐÔ RÊ SOL FA
Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng

SOL FA SOL SOL FA RÊ FA SOL
Thì đừng lo có anh luôn đợi mong

SIB LA SOL SOL FA SOL FA RE
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện

RE FA SOL SOL FA sib ĐÔ RÊ
Những tổn thương để mình anh nhận hết

RÊ ĐÔ RÊ RÊ ĐÔ RÊ SOL FA
Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười

SOL FA SOL SOL SIB FA LA SOL
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng


Chorus:

sib la sol sol fa sol la fa
Trái tim anh đây chỉ có chân tình

rê fa sol sib la sol fa
Vì ở em anh đâu cần toan tính

RÊ ĐÔ RÊ RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ la
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay

rê fa sol sol sib la fa sol
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay

sib la sol sol fa sol Rê la
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền

sib la sol sol sib Đô sib Rê
Một ngàn năm ta mới về chung lối

RÊ ĐÔ RÊ RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ la
Nên người ơi em cần chi lắng lo

rê sib la sol sol sib Đô la sol
Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng

nguồn thắm sáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét