Có thể nhiều bạn chưa biết, nhưng thật ra “Mão Mèo” ở đây là nghệ danh của một người chơi sáo - đam mê sáo - sản xuất sáo trúc trong cộng đồng sáo trúc Việt Nam


MÃO MÈO tên thật là :Nguyễn Văn Mão . Sinh Ngày 18/06/ 1989
Quê gốc : Xã Xuân sơn - Đô Lương - Nghệ An
NHÀ Ở : Thị trấn Tân Kỳ - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An

Được cha hướng dẫn và biết thôi sáo năm 1995 và ra Hà Nội và tham gia phong trào sáo trúc từ năm 2009. Cuối năm 2009 Mão đã sáng chế được loại sáo cho riêng mình. Năm 2010 đi bán sáo cho toàn quốc.

Nghe nói thế khi nào biết thêm bổ sung thêm.
Mão bán thêm sáo trúc đây 1 số hình ảnh sản phẩm sáo trúc