Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Cảm Âm Gánh Mẹ

 Cảm Âm Gánh Mẹ

Cảm Âm Gánh Mẹ | Tone La (A4)

Verse

Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
mi2 mi2 mi2 la mi la, sol sol sol re2 sol sol re2 do2
Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời
mi2 mi2 mi2 la re2 mi2, sol sol sol re2 re2 do2 si mi
Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru
la mi2 re2 sol2 re2 mi2, re2 re2 mi2 si sol sol sol mi2
Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan
la la re2 mi2 si si, mi si si re2 mi sol la la
Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai
la mi2 sol2 re2 re2 mi2, do2 re2 do2 mi2 sol la sol2 mi2
Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm ròng những ngày đắng cay
re2 re2 re2 si la sol, re2 si la sol re mi si la

Chorus

Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
la2 la2 si2 sol2 la2 la2, sol2 re2 re2 re2 la2 sol2 la2 (re2)mi2
Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao
la la mi2 mi2 re2 re2, sol si re2 sol mi mi re2 do2
Mẹ ơi sóng biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời
mi2 la2 la2 si2 sol2 (mi2)re2, sol2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2 re2 mi2
Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
do2 la mi mi2 mi2 re2, si sol si re2 sol sol do2 do2
Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con
si si si re2 mi re mi, mi si si re2 re2 mi la (sol)la

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét