Bổ túc tay lái cho người mới lấy bằng tx lagi bình thuận
 Cảm âm  Nụ cười 18 20 sáo trúc kèm beat karake
Cảm Âm Thương Em Đến Già kèm beat karake
Cảm âm C5 Xin cô đơn đi kèm Karaoke
Cảm âm C5 Anh từng cố gắng kèm Karaoke
Cảm âm Love Is Blue Charlies Beat G4(Tone Sol) Nhạc Nước Ngoài kèm karaoke
Cảm âm Em là con thuyền cô đơn kèm karaoke cảm âm sáo A4
Cảm Âm Thê Lương kèm karaoke
Cảm Âm Cô Đơn Dành Cho Ai kèm karaoke
 Cảm Âm Nhắn Rằng Anh Nhớ Em kèm karaoke Tone Đô (C5)
Cảm Âm Tình Nhỏ Mau  kèm karaoke
Cảm Âm Hẹn Em Kiếp Sau kèm karaoke Tone Đô (C5)
 Cảm âm Lấy Chồng Sớm Làm Gì – kèm karare